Landbouw informatie

Hét agrarisch platvorm voor de groei en ontwikkeling van duurzame en toekomstgerichte landbouwbedrijven en tuinbouwbedrijven, wereldwijd

Ja, ik wil ook graag up-to-date informatie ontvangen voor mijn investeringsbeslissingen:


WAT WIJ DOEN

Landbouw staat voor dierlijke productie of plantaardige productie of alle twee. Voedselproductie voor de mens, veevoer voor dieren of grondstoffen voor verwerking. Meestal in de open lucht of in bedekte kassen/tunnels of stallen. De bodemgesteldheid, water en bemesting zijn als productiefactoren zéér belangrijk en vragen aandacht bij de uitvoering van ontwikkelingsplannen op landbouwbedrijven, wereldwijd.

Bij agrarische productieverhoging en tegelijkertijd de toepassing van noodzakelijke duurzame landbouwsystemen moet aandacht besteed worden aan organische bemesting, irrigatie en waterkwaliteit, mechanisatie, automatisering, arbeidsinzet, koeling en opslag en logistiek van de producten en voedselveiligheid. Biologische landbouw, kringlooplandbouw en alternatieve landbouwsystemen (bijv. verticale landbouw) worden door de markt meer en meer gevraagd en breiden uit.

investerings- plannen

Uw bedrijf of organisatie heeft investerings- plannen in de komende 1-2 jaar in nieuwe agri-technologie

up-to-date

U wilt up-to-date informatie ontvangen, als ondersteuning bij het nemen van uw investeringsbeslissingen

Professionele leveranciers

Wij selecteren voor u de juiste, professionele leveranciers en zonder verplichtingen of kosten

ONZE KLANTEN

Sulaiman, Sri-Lanka (Ceylon)

Voor de juiste kwaliteit van de theebladeren is een niet te snelle, doch regelmatige groei van groot belang.
Theeplantages gaan lang mee, wel 30-50 jaar. Daarom is aandacht voor de bemesting belangrijk, maar ook een regelmatige vochtvoorziening.
BuildaGreatFarm heeft ons geholpen aan bruikbare informatie en contacten over bodemverbetering en organische meststoffen, want op dit gebied zijn voor ons interessante nieuwe producten op de markt. Ook gaan wij binnen 1-2 jaar investeren in een irrigatie- of beregeningssysteem voor de thee -en groenteplantages. Want ook wij merken hier effecten van klimaatverandering.

- Agrariër

Rick, Noord-Amerika (Californië)

Op ons bedrijf telen wij meerdere bladgroenten (sla, ijsbergsla, spinazie), wortelen en steeds meer koolsoorten. De markt vraagt er om; bloemkool, boerenkool, witte kool, het zijn gezonde groenten voor de mens.
Alleen wisten wij nog weinig over de teelttechnieken en over de optimale opslag en bewaring van koolsoorten. Koelcellen voor de bewaring van koolsoorten gaan er zeker komen, want een gespreide afzet betekent minder risico.

- Agrariër

Dave, Canada

Graan (tarwe en maïs) zijn op ons bedrijf en hier in het gebied de hoofdgewassen. Daarnaast telen wij ook enkele groentegewassen, voornamelijk sla. Bij de beregening is de kwaliteit van het water een probleem en dat gebeurt regelmatig. Via BuildaGreatFarm zijn wij eenvoudig in contact gekomen met gespecialiseerde firma`s op dit gebied. Bedankt!

- Agrariër

Yoeri, Oekraïne

Wij verbouwen op ons bedrijf diverse groenten, aardappelen en maïs en koolzaad in de vollegrond. Omdat de vraag naar locale groenten ook buiten het teeltseizoen voor ons interessant is zijn wij van plan om te starten met teelt in kassen. Om te beginnen 15.000 m2 vanaf volgend seizoen.
Ook zijn wij ons aan het informeren op biologische productie van groenten voor export naar de EU.

- Agrariër